0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
بازی انفجار
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Adrian Wiecek
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۶:۴۵
Mateusz Misiak
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۲۰
Adam Kasperski
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۳۰
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۹:۰۵
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۰۸:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۷:۵۵
Artur Sobel
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۹:۲۵
Adrian Wiecek
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۵:۳۰
Rudomina Kamil
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۷:۰۵
Artur Sobel
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۸:۱۵
Zochniak Jakub
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۹:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۰۹:۱۰
Lukasz Nadolski
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۲:۲۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Adrian Wiecek
Finished
۱۴:۱۵
Lukasz Pietraszko
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۴:۵۵
Petas Kacper
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۵:۲۰
Jakub Grzegorczyk
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۵:۲۵
Grzegorz Adamiak
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۵:۴۵
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۶:۱۰
Adrian Spychala
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۶:۵۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Petas Kacper
Finished
۱۷:۲۰
Adrian Spychala
۲
۳
Petas Kacper
Finished
۱۸:۱۰
Jakub Kosowski
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۸:۲۰
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۸:۳۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Rafal Skotniczny
Finished
۱۸:۳۵
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۸:۴۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۰۵
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۰:۱۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۳۰
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Kacper Glazowski
Finished
۰۱:۲۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Adrian Fabis
Finished
۰۲:۴۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Kacper Slawinski
۰
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۷:۵۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۸:۱۵
Mateusz Misiak
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۸:۳۵
Karol Wisniewski
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۹:۳۵
Jakub Kosowski
۳
۰
Petas Kacper
Finished
۰۹:۵۵
Artur Sobel
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۱۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۰:۲۵
Piotr Gumulinski
۲
۳
Rafal Skotniczny
Finished
۱۱:۴۹
Jakub Kosowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۰۵
Jakub Krawczyk
۲
۳
Bartosz Kwodawski
Finished
۱۴:۳۵
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۴:۴۰
Jakub Kosowski
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۵:۰۵
Artur Sobel
۳
۱
Jakub Krawczyk
Finished
۱۵:۲۰
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۵:۵۵
Petas Kacper
۲
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۱۶:۳۵
Miastowski Maksymilian
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۷:۳۰
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۷:۴۵
Adrian Spychala
۳
۲
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۹:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۵۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۰۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۵۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۱۰
Adam Kasperski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۰۵
Kacper Slawinski
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Kapik
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۴۵
Adam Kasperski
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۵:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۵:۳۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۶:۴۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۷:۵۵
Karol Wisniewski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۸:۲۰
Petas Kacper
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۰۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۴۵
Miastowski Maksymilian
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۴۵
Lukasz Nadolski
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۱:۳۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۰۰
Petas Kacper
۰
۳
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۲:۲۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۴۵
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۱۳:۱۰
Petas Kacper
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۳:۵۵
Rafal Skotniczny
۰
۳
Fomin Yurij
Finished
۱۴:۰۹
Krzysztof Kapik
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۴:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Bartosz Kwodawski
Finished
۱۵:۴۰
Jakub Kosowski
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۷:۰۵
Jakub Kosowski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۹:۳۰
Adrian Spychala
۰
۳
Kacper Glazowski
Finished
۰۰:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۴۵
Adrian Spychala
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۱۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۳۵
Wisniewski Bartlomiej
۳
۱
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۵۵
Rudomina Kamil
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۲۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۴:۲۰
Kacper Slawinski
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۴۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۳۵
Blazej Szczepanek
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۵۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۶:۰۰
Adam Kasperski
۰
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۶:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۲۵
Jakub Kosowski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۴۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۹:۲۵
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۹:۴۵
Rafal Skotniczny
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۱:۰۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۱:۰۰
Petas Kacper
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۰۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۱:۱۰
Jakub Kosowski
۳
۲
Miastowski Maksymilian
Finished
۱۱:۳۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۱:۵۵
Jakub Krawczyk
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۳۵
Miastowski Maksymilian
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۵۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۱۴:۳۰
Piotr Gumulinski
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۴:۳۴
Adrian Spychala
۳
۰
Lukasz Nadolski
Finished
۱۴:۵۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۶:۲۰
Jakub Krawczyk
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۷:۴۰
Lukasz Nadolski
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۸:۵۵
Petas Kacper
۰
۰
Filip Mlynarski
inprogress
۱۹:۴۵
Adrian Wiecek
۰
۰
Felkel Grzegorz
inprogress
۱۹:۵۵
Czech Republic
Pro League
Stanislav Olejarcik
۳
۱
Jiri Grohsgott
Finished
۱۶:۰۰
Tibor Kolenic
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۱۷:۳۰
Ondrej Homola
۳
۲
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۰۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jiri Vojtech
Finished
۰۱:۰۰
Yurii Holovatiuk
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۲:۳۰
Adam Strelec
۲
۳
Vlastimil Pszczolka
Finished
۰۹:۳۰
Miroslav Vaclavik
۳
۱
Jiri Grohsgott
Finished
۱۴:۰۰
Hvojka Milan sr.
۳
۱
Pavol Hromadka
Finished
۱۷:۰۰
Josef Rossler
۲
۳
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۰۰:۰۰
Cesta Havrda
۰
۳
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۵:۳۰
Plachy Jiri
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۶:۰۰
Petr Sudek
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۷:۰۰
Dusan Stusek
۲
۳
Marek Blejchar
Finished
۱۸:۳۰
Milan Kolar
۳
۱
Marek Placek
Finished
۱۸:۳۰
Lubor Sulava
۰
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۱۸:۳۰
Tonar Lukas
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Navrat
۲
۳
Bohumil Skulina
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Nechas
۳
۱
Karel Hons
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Barta
۲
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۲
Jaroslav Kepka
Finished
۰۹:۳۰
Jan Potensky
۳
۲
Ludek Madle
Finished
۰۹:۳۰
Ludek Madle
۱
۳
Hejduk Alexander
Finished
۱۰:۳۰
Milan Zika
۳
۱
Vlastimil Pszczolka
Finished
۱۳:۰۰
Cesta Havrda
۳
۰
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Foltynek
۲
۳
Tomas Suta
Finished
۱۵:۰۰
Jiri Grohsgott
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۵:۰۰
Pavol Hromadka
۲
۳
Hvojka Milan sr.
Finished
۱۵:۳۰
Tomas Suta
۰
۳
Bohumil Skulina
Finished
۱۵:۳۰
Jiri Motak
۰
۳
Jiri Foltynek
Finished
۱۶:۰۰
Petr Fous
۳
۱
Ondrej Svoboda
Finished
۱۶:۳۰
Cesta Havrda
۱
۳
Jiri Grohsgott
Finished
۱۶:۳۰
Miroslav Vaclavik
۰
۳
Stanislav Olejarcik
Finished
۱۷:۰۰
Bohumil Skulina
۳
۲
Tomas Suta
Finished
۱۷:۰۰
Martin Mastera
۳
۱
Tomas Trnka
Finished
۱۸:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Wasserbauer
۲
۳
Josef Rossler
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Holik
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۱:۱۳
Ondrej Svacha
۳
۰
Jiri Ruzicka
Finished
۰۱:۳۰
Petr Picek
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۷:۰۰
Yurii Holovatiuk
۰
۳
Petr Picek
Finished
۰۷:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Julius Lazar
Finished
۰۹:۳۰
Gunar Krauter
۳
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۱۰:۰۰
Jaromir Vyboch
۳
۲
Miroslav Nejedly
Finished
۱۰:۰۰
Julius Lazar
۱
۳
Gunar Krauter
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Kepka
۳
۱
Jaromir Vyboch
Finished
۱۰:۳۰
Vlastimil Pszczolka
۱
۳
Milan Zika
Finished
۱۲:۰۰
Petr Sudek
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۱۴:۰۰
Bohumil Skulina
۳
۰
Jiri Foltynek
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Motak
۱
۳
Bohumil Skulina
Finished
۱۴:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Petr Sudek
Finished
۱۴:۳۰
Mihail Trinta
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۵:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Petr Sudek
Finished
۱۵:۳۰
Ondrej Svoboda
۰
۳
Petr Fous
Finished
۱۶:۰۰
Jaromir Kriz
۲
۳
Martin Mastera
Finished
۱۸:۳۰
Jan Pleskot
۳
۲
Tibor Kolenic
Finished
۱۹:۰۰
Tomas Trnka
۲
۳
Jiri Babinek
Finished
۱۹:۰۰
Jan Mecl Jr.
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Baly
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Barta
۳
۲
Ondrej Baly
Finished
۰۳:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۴:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Tomas Barta
Finished
۰۴:۳۰
Ondrej Baly
۲
۳
Petr Picek
Finished
۰۵:۰۰
Adolf Huttl
۳
۱
Milan Zika
Finished
۱۰:۰۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۰:۰۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۰
Adolf Huttl
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Nejedly
۲
۳
Jiri Vesely Sr.
Finished
۱۱:۰۰
Milan Zika
۳
۱
Adam Strelec
Finished
۱۱:۰۰
Jan Potensky
۳
۲
Hejduk Alexander
Finished
۱۱:۳۰
Gunar Krauter
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۱
Jaroslav Kepka
Finished
۱۳:۰۰
Havel Ladislav
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Suta
۳
۱
Jiri Motak
Finished
۱۳:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۱۳:۳۰
Pavol Hromadka
۳
۲
Ondrej Svoboda
Finished
۱۳:۳۰
Ondrej Svoboda
۰
۳
Hvojka Milan sr.
Finished
۱۴:۳۰
Stanislav Olejarcik
۳
۱
Miroslav Vaclavik
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Foltynek
۳
۱
Jiri Motak
Finished
۱۶:۳۰
Marek Placek
۳
۲
Jiri Hyrsl
inprogress
۱۷:۳۰
Jiri Babinek
۲
۳
Jaromir Kriz
Finished
۱۷:۳۰
Pavel Kulhanek
۳
۱
Jan Pleskot
Finished
۱۸:۰۰
Marek Blejchar
۳
۰
Darin Kryl
Finished
۱۸:۰۰
Darin Kryl
۲
۳
Jakub Levicky
Finished
۱۹:۰۰
Tibor Kolenic
۲
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۲:۳۰
Yurii Holovatiuk
۳
۰
Ondrej Baly
Finished
۰۴:۰۰
Denis Hofman
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۴:۳۰
Jan Mecl Jr.
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۵:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۵:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۶:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Tomas Barta
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۱۱:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Gunar Krauter
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Vesely Sr.
۳
۰
Jaromir Vyboch
Finished
۱۱:۳۰
Adam Strelec
۳
۱
Adolf Huttl
Finished
۱۱:۳۰
Ludek Madle
۲
۳
Havel Ladislav
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Kepka
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۲:۰۰
Julius Lazar
۳
۲
Jiri Zuzanek
Finished
۱۲:۰۰
Hvojka Milan sr.
۳
۰
Petr Fous
Finished
۱۴:۰۰
Petr Fous
۰
۳
Pavol Hromadka
Finished
۱۵:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۶:۳۰
Jakub Levicky
۱
۳
Dusan Stusek
Finished
۱۷:۳۰
Tomas Andrle
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Hyrsl
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۱۹:۰۰
Jakub Levicky
۰
۳
Marek Blejchar
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Andrle
۳
۱
Marek Placek
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Babinek
۰
۳
Martin Mastera
Finished
۱۹:۳۰
Jaromir Kriz
-
-
Tomas Trnka
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Lubor Sulava
-
-
Jan Pleskot
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Dusan Stusek
-
-
Darin Kryl
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Milan Kolar
-
-
Jiri Hyrsl
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Russia
Liga Pro
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۰:۵۰
Denys Lebedev
۳
۱
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۸:۲۰
Sergey Myagkov
۲
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۰:۳۵
Valery Kutin
۱
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۰:۴۰
Dmitriy Kugurushev
۱
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۰:۰۵
Yuriy Krivenkiy
۱
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۱۸:۰۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۲
Aleksey Kazakov
Finished
۱۸:۰۵
Valery Kutin
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۳۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Vasilii Obukhov
Finished
۰۲:۰۵
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Valeriy Skomskov
Finished
۰۸:۳۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Igor Rokhlin
Finished
۰۸:۵۰
Sergey Muslikov
۱
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۹:۰۵
Valeriy Skomskov
۳
۲
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۹:۳۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۴:۵۰
Oleg Moshnikov
۳
۰
Igor Blinov
Finished
۱۶:۳۵
Andrei Molodykh
-
-
Egor Markelov
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Egor Markelov
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Nikita Mareev
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۰۵
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۱:۲۰
Yuriy Lbov
۳
۲
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۲:۰۵
Konstantin Bystrushkin
۱
۳
Daniil Mikheev
Finished
۰۸:۲۰
Valeriy Zanev
۳
۲
Mikhail Smirnov
Finished
۰۸:۲۰
Dmitry Bakalin
۱
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۲:۵۰
Taras Kononenko
۳
۱
Viktor Kochergin
Finished
۱۳:۳۵
Igor Minchenkov
۱
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۳:۵۰
Viktor Kochergin
۱
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۴:۰۵
Dmitry Bakalin
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۴:۲۰
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Denys Lebedev
Finished
۱۶:۱۰
Ivan Bukhtiyarov
۳
۲
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۶:۲۰
Denys Lebedev
۲
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۶:۵۰
Andrei Borisov
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۱۷:۰۵
Kutenkov Dmitry
۳
۲
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۷:۵۰
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Artem Tsitselsky
Finished
۰۱:۵۰
Kutenkov Dmitry
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۲:۲۰
Mikhail Reznikov
۰
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۸:۵۰
Aleksey Lobanov
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۹:۰۵
Daniil Mikheev
۰
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۲۰
Mikhail Reznikov
۰
۳
Daniil Mikheev
Finished
۱۰:۲۰
Viktor Kochergin
۲
۳
Oleg Belugin
Finished
۱۲:۰۵
Andrei Khanevskii
۲
۳
Taras Kononenko
Finished
۱۲:۳۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۲
Artem Poidashev
Finished
۱۲:۳۵
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Igor Minchenkov
Finished
۱۳:۲۰
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Roman Bortnikov
Finished
۱۴:۲۰
Andrey Yakovlev
۰
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۱۷:۰۵
Maksim Smyshnikov
۳
۲
Kutenkov Dmitry
Finished
۱۷:۲۰
Evgeny Kalashnikov
۰
۳
Artem Tsitselsky
Finished
۰۰:۲۰
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۱:۰۰
Dmitrii Kustov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۰۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۴۵
Dmitrii Kustov
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۳۵
Nikita Mareev
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۴۵
Artem Tsitselsky
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۲:۵۰
Mikhail Sverdlov
۳
۲
Valery Kutin
Finished
۰۳:۰۵
Sergey Myagkov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۵
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۳۵
Nikita Lyfenko
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۰۷:۵۰
Mikhail Smirnov
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۲۰
Nikita Lyfenko
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۹:۵۰
Aleksandr Gusev
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۲:۲۰
Dmitry Tunitsin
۳
۱
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۲:۲۰
Roman Bortnikov
۰
۳
Oleg Butorin
Finished
۱۲:۵۰
Oleg Butorin
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۳:۵۰
Oleg Belugin
۳
۲
Taras Kononenko
Finished
۱۴:۳۵
Nikita Shchavelev
۲
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۸:۵۰
Ivan Soldatov
-
-
Vladimir Eremin
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Vasily Dedov
-
-
Alexander Zhelubenkov
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Yaroslav Troyanov
-
-
Andrei Molodykh
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Konstantin Kochetkov
-
-
Roman Khomenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Konstantin Olshakov
-
-
Yaroslav Troyanov
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Andrey Shmakov
-
-
Ivan Soldatov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Vasily Dedov
-
-
Kirill Puzankov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۱۵
Vasilii Obukhov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۱۵
Evgeny Kalashnikov
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۳:۲۰
Mikhail Sverdlov
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۰۴:۰۵
Vasilii Obukhov
۳
۱
Dmitrii Kustov
Finished
۰۴:۰۵
Dmitry Petrochenko
۳
۰
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۴:۲۰
Yuriy Lbov
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۰۴:۳۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۸:۰۵
Igor Rokhlin
۰
۳
Valeriy Zanev
Finished
۰۹:۵۰
Mikhail Smirnov
۲
۳
Igor Rokhlin
Finished
۱۰:۵۰
Igor Minchenkov
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۱۱:۵۰
Oleg Belugin
۰
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۳:۰۵
Artem Poidashev
۳
۰
Oleg Kharlakin
Finished
۱۳:۳۵
Oleg Kharlakin
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۴:۰۵
Yuriy Krivenkiy
۱
۳
Andrey Yakovlev
Finished
۱۶:۰۵
Igor Blinov
۱
۳
Yuriy Krivenkiy
Finished
۱۷:۳۵
Sergey Maksakov
-
-
Ilya Novikov
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Aleksandr Rakhmatov
-
-
Konstantin Kochetkov
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Roman Khomenko
-
-
Pavel Pinkovsky
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Ilya Novikov
-
-
Artem Alekseevich Troshkin
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Alexander Zhelubenkov
-
-
Kirill Puzankov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Pavel Pinkovsky
-
-
Aleksandr Rakhmatov
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Aleksandr Rakhmatov
-
-
Roman Khomenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Ilya Novikov
-
-
Mikhail Ignatov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Konstantin Olshakov
-
-
Andrei Molodykh
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Konstantin Kochetkov
-
-
Pavel Pinkovsky
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Roman Zelenskii
-
-
Nikolay Tarasenkov
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Germany
Challenger Series
Dauud Cheaib
۳
۲
Guillaume Alcayde
Finished
۱۸:۰۰
Dennis Klein
۳
۱
Matthias Danzer
Finished
۱۰:۳۰
Adrien Coton
۱
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۴:۰۰
Adrien Coton
۰
۳
Guillaume Alcayde
Finished
۱۰:۰۰
Samuel Kulczycki
۳
۱
Matthias Danzer
Finished
۱۵:۳۰
Dennis Klein
۳
۱
Dauud Cheaib
Finished
۱۶:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Miad Lotfijanabadi
Finished
۱۱:۰۰
Samuel Kulczycki
۳
۰
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۱:۳۰
Adrien Coton
۰
۳
Dennis Klein
Finished
۱۲:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Matthias Danzer
Finished
۱۲:۳۰
Bohdan Sinkevych
۲
۳
Guillaume Alcayde
Finished
۱۳:۳۰
Dennis Klein
۱
۳
Guillaume Alcayde
Finished
۱۴:۳۰
Bohdan Sinkevych
۳
۱
Miad Lotfijanabadi
Finished
۱۵:۰۰
Miad Lotfijanabadi
۳
۱
Guillaume Alcayde
Finished
۱۶:۳۰
Bohdan Sinkevych
۰
۳
Matthias Danzer
Finished
۱۷:۰۰
Adrien Coton
۱
۳
Samuel Kulczycki
Finished
۱۷:۳۰
Dennis Klein
۰
۳
Samuel Kulczycki
Finished
۱۹:۳۰
Samuel Kulczycki
۳
۰
Miad Lotfijanabadi
Finished
۱۳:۰۰
Adrien Coton
۳
۰
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۸:۳۰
Miad Lotfijanabadi
۰
۳
Matthias Danzer
Finished
۱۹:۰۰
Dauud Cheaib
-
-
Bohdan Sinkevych
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۰
Adrien Coton
-
-
Miad Lotfijanabadi
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Samuel Kulczycki
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
World
TT-CUP
Zapala Krzysztof
۱
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۰:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۰
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۰:۰۵
Zdenek Dusek
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Milos Frydl
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۲۵
Emil Nowak
۳
۰
Zozulya Artem
Finished
۰۰:۳۰
Yang Ray
۳
۰
Valeri Goncharov
Finished
۰۰:۳۵
Adam Kosacky
۱
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۵۵
Adam Kral
۳
۰
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۱:۰۰
Jakub Nowak
۲
۳
Zapala Krzysztof
Finished
۰۱:۰۰
Zdenek Dusek
۳
۰
Lukas Vich
Finished
۰۱:۳۰
Marek Chybinski
۳
۲
Zozulya Artem
Finished
۰۱:۳۰
Jan Hendrych
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۰۱:۳۰
Emil Nowak
۳
۰
Fabian Sikora
Finished
۰۲:۰۰
Milos Frydl
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۲:۰۰
Morawski Piotr
۲
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۲:۳۰
Jerzy Kuzmicz
۳
۰
Emil Michalski
Finished
۰۳:۰۰
Morawski Piotr
۳
۱
Emil Michalski
Finished
۰۳:۳۰
Krzysztof Witerski
۰
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۴:۰۰
Morawski Piotr
۳
۲
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۴:۳۰
Emil Michalski
۳
۰
Krzysztof Witerski
Finished
۰۵:۰۰
Emil Michalski
۰
۳
Krzysztof Witerski
Finished
۰۵:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۰
Skwierz Jakub
Finished
۰۸:۳۰
Valois Kayque
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۰۹:۰۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Skwierz Jakub
Finished
۰۹:۳۰
Stepien Marcin
۳
۰
Stapor Rafal
Finished
۰۹:۳۵
Francisco Moya
۱
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۰۹:۴۰
Frantisek Dvorak
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۰۹:۵۰
Sylwester Wloszek
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۰:۰۰
Sanchez Juan A
۳
۱
Guillermo Sanchez
Finished
۱۰:۱۰
Daniel Zelezny
۳
۰
Pavel Cibik
Finished
۱۰:۲۰
Cerny Martin
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۱۰:۲۵
Adam Gdula
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۱۰:۳۰
Jan Masternak
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۰:۳۵
Juan Cayuela
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۰:۴۰
Frantisek Dvorak
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۱۰:۵۰
Hejda Vaclav Jr.
۲
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۵۵
Valois Kayque
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۱:۰۰
Francisco Moya
۳
۱
Sanchez Juan A
Finished
۱۱:۱۰
Michal Nemec
۲
۳
Daniel Zelezny
Finished
۱۱:۲۰
Cerny Martin
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۱:۲۵
Sylwester Wloszek
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۳۰
Jan Masternak
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۱:۳۵
Juan Cayuela
۳
۰
Guillermo Sanchez
Finished
۱۱:۴۰
Frantisek Dvorak
۳
۲
Daniel Zelezny
Finished
۱۱:۵۰
Pasek Dominik
۳
۲
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۱:۵۵
Adam Gdula
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۲:۰۰
Sanchez Juan A
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۲:۱۰
Pavel Cibik
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۱۲:۲۰
Cerny Martin
۰
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۲:۲۵
Valois Kayque
۳
۱
Skwierz Jakub
Finished
۱۲:۳۰
Juan Cayuela
۰
۳
Sanchez Juan A
Finished
۱۲:۴۰
Ruzicka Josef
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۱۲:۵۵
Pavel Cibik
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۱۲:۵۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۳:۰۰
Stepien Marcin
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۱۳:۰۵
Francisco Moya
۳
۲
Guillermo Sanchez
Finished
۱۳:۱۰
Frantisek Dvorak
۳
۲
Daniel Zelezny
Finished
۱۳:۲۵
Ruzicka Josef
۲
۳
Cerny Martin
Finished
۱۳:۳۰
Valois Kayque
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۳۰
Jan Masternak
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۳:۳۵
Juan Cayuela
۳
۱
Francisco Moya
Finished
۱۳:۴۰
Pistora Josef
۳
۲
Miroslav Hrncal
Finished
۱۳:۵۰
Gola Pawel
۳
۰
Skwierz Jakub
Finished
۱۴:۰۰
Pasek Dominik
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۴:۰۰
Bartlomiej Molka
۲
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۴:۰۵
Guillermo Sanchez
۱
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۴:۱۰
Pavel Cibik
۳
۲
Daniel Zelezny
Finished
۱۴:۲۰
Ales Brandtl
۳
۲
Filip Nemec
Finished
۱۴:۲۵
Sylwester Wloszek
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۱۴:۳۰
Pistora Josef
۳
۱
Daniel Zelezny
Finished
۱۴:۵۰
Pedro J. Rocamora
۳
۲
Francisco Moya
Finished
۱۴:۵۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۴:۵۵
Adam Gdula
۱
۳
Skwierz Jakub
Finished
۱۵:۰۰
Miroslav Hrncal
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۱۵:۲۰
Sanchez Juan A
۰
۳
Juan Cayuela
Finished
۱۵:۲۰
Stepien Marcin
۰
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۵:۲۵
Ales Brandtl
۳
۱
Vaclav Nadvornik
Finished
۱۵:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۵:۳۰
Wenda Krzysztof
۲
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۵:۳۵
Pistora Josef
۳
۰
Pavel Cibik
Finished
۱۵:۵۰
Filip Nemec
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۱۵:۵۵
Grzegorz Papciak
۳
۱
Seweryn Nagorzanski
Finished
۱۶:۰۵
Gola Pawel
۳
۰
Skwierz Jakub
Finished
۱۶:۱۰
Daniel Zelezny
۰
۳
Miroslav Hrncal
Finished
۱۶:۲۰
Ales Brandtl
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۱۶:۲۵
Wenda Krzysztof
۳
۱
Seweryn Nagorzanski
Finished
۱۶:۳۵
Valois Kayque
۲
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۶:۴۰
Pavel Cibik
۳
۰
Daniel Zelezny
Finished
۱۶:۵۰
Vaclav Nadvornik
۱
۳
Filip Nemec
Finished
۱۶:۵۵
Tomasz Stachera
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۷:۰۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۷:۱۰
Pistora Josef
۳
۲
Miroslav Hrncal
Finished
۱۷:۲۰
Zozulya Artem
۳
۲
Fabian Sikora
Finished
۱۷:۳۰
Vaclav Nadvornik
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۷:۳۵
Mucha Grzegorz
۱
۳
Tomasz Stachera
Finished
۱۷:۳۵
Heruan Escalona
۳
۲
Borja Melgarejo
Finished
۱۷:۴۰
Milan Dvorak
۱
۳
Daniel Hyza
Finished
۱۷:۵۰
Grzegorz Papciak
۳
۱
Mucha Grzegorz
Finished
۱۸:۰۵
Ales Brandtl
۲
۳
Filip Nemec
Finished
۱۸:۰۵
Petr Priscak
۱
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۸:۱۰
Jan Hendrych
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۸:۲۰
Strejc Filip
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۱۸:۲۵
Emil Nowak
۳
۰
Fabian Sikora
Finished
۱۸:۳۰
Wenda Krzysztof
۰
۳
Tomasz Stachera
Finished
۱۸:۳۵
Vojtech Dusan
۲
۳
Vojtech Koutnik
Finished
۱۸:۴۰
Heruan Escalona
۳
۲
Jose Cano
Finished
۱۸:۴۰
Milan Dvorak
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۸:۵۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۱۸:۵۵
Mucha Grzegorz
۰
۳
Seweryn Nagorzanski
Finished
۱۹:۰۵
Petr Priscak
۱
۳
Vojtech Koutnik
Finished
۱۹:۱۰
Daniel Hyza
۳
۰
Jan Hendrych
Finished
۱۹:۲۰
Strejc Filip
۱
۳
Filip Cernota
Finished
۱۹:۲۵
Ucinski Rafal
۲
۳
Emil Nowak
Finished
۱۹:۳۰
Grzegorz Papciak
۳
۱
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۹:۳۵
Andrei Knazik
۲
۱
Vojtech Dusan
inprogress
۱۹:۴۰
Milan Dvorak
۰
۱
Jan Hendrych
inprogress
۱۹:۵۰
Michal Spalek
۰
۰
Tomas Vorisek
inprogress
۱۹:۵۵
World
Ping Pong Point
Roiland Dmytro
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۸:۱۷
Serhii Baranovskyi
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۰۸:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۱
Serhii Baranovskyi
Finished
۰۹:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۰:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۴۷
Roiland Dmytro
۱
۳
Bezkrovnyi Oleh
Finished
۱۱:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۲
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۱:۴۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۰
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۲:۴۷
Serhii Baranovskyi
۲
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۳:۱۷
Bezkrovnyi Oleh
۳
۱
Roiland Dmytro
Finished
۱۳:۴۷
Igor Gatsenko
۱
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۵:۱۷
Aleksei Naumov
۰
۳
Haidai Serhii
Finished
۱۵:۴۷
Bondar Henadii
۳
۱
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۶:۱۷
Igor Gatsenko
۰
۳
Aleksei Naumov
Finished
۱۶:۴۷
Bondar Henadii
۳
۲
Haidai Serhii
Finished
۱۷:۱۷
Aleksei Naumov
۳
۲
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۷:۴۷
Igor Gatsenko
۳
۲
Haidai Serhii
Finished
۱۸:۱۷
Bondar Henadii
۳
۰
Aleksei Naumov
Finished
۱۸:۴۷
Haidai Serhii
۱
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۹:۱۷
Bondar Henadii
۲
۰
Igor Gatsenko
inprogress
۱۹:۴۷
Belarus
Liga Pro
Lugovskii Sergei Grigorevich
۰
۳
Vasily Ermolenko
Finished
۰۸:۲۰
Iurii Zakharov
۳
۱
Aleksei Shubin
Finished
۰۸:۵۰
Vasily Ermolenko
۳
۲
Iurii Zakharov
Finished
۰۹:۲۰
Aleksei Shubin
۳
۱
Lugovskii Sergei Grigorevich
Finished
۰۹:۵۰
Lugovskii Sergei Grigorevich
۲
۳
Iurii Zakharov
Finished
۱۰:۲۰
Vasily Ermolenko
۱
۳
Aleksei Shubin
Finished
۱۰:۵۰
Dmitrii Strigutskii
۳
۲
Petr Puzanov
Finished
۱۲:۲۰
Aleksandr Sidorkov
۳
۰
Alexey Kulesh
Finished
۱۲:۵۰
Petr Puzanov
۲
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۳:۲۰
Alexey Kulesh
۳
۰
Dmitrii Strigutskii
Finished
۱۳:۵۰
Dmitrii Strigutskii
۰
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۱۴:۲۰
Petr Puzanov
۳
۰
Alexey Kulesh
Finished
۱۴:۵۰
Kiriil Skochelenkov
۲
۳
Vladimir Murashko
Finished
۱۶:۵۰
Czech Republic
TT Star Series
Antonin Gavlas
۳
۰
Nandor Ecseki
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Tregler
۳
۱
Jiri Martinko
Finished
۱۰:۰۰
Kilian Tormos
۳
۲
Abdel-Kader Salifou
Finished
۱۰:۳۰
Filip Radovic
۱
۳
Patrick Klos
Finished
۱۱:۰۰
Antonin Gavlas
۲
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۱:۳۰
Kilian Tormos
۳
۰
Jiri Martinko
Finished
۱۲:۰۰
Patrick Klos
۰
۳
Nandor Ecseki
Finished
۱۲:۳۰
Filip Radovic
۲
۳
Abdel-Kader Salifou
Finished
۱۳:۰۰
Antonin Gavlas
۳
۱
Kilian Tormos
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Tregler
۳
۰
Nandor Ecseki
Finished
۱۴:۰۰
Filip Radovic
۰
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۴:۳۰
Patrick Klos
۲
۳
Abdel-Kader Salifou
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Tregler
۳
۱
Kilian Tormos
Finished
۱۵:۳۰
Antonin Gavlas
۳
۲
Filip Radovic
Finished
۱۶:۰۰
Abdel-Kader Salifou
۳
۱
Nandor Ecseki
Finished
۱۶:۳۰
Patrick Klos
۱
۳
Jiri Martinko
Finished
۱۷:۰۰
Jakub Zelinka
۰
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۷:۳۰
Oleksandr Tymofieiev
۰
۳
David Reitspies
Finished
۱۸:۳۰
Jakub Zelinka
۱
۱
Amirreza Abbasi
inprogress
۱۹:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید