0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
بازی انفجار
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K23 Cyber Euro League
Maccabi (cyber)
۹۲
۸۵
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۶
۸۱
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Monaco (cyber)
۶۳
۷۵
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Monaco (cyber)
۸۰
۶۲
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۸
۸۱
Monaco (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۷
۸۱
Monaco (cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Monaco (cyber)
۸۰
۷۳
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۴۴
۶۶
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Monaco (cyber)
۷۷
۵۹
Crvena Zvezda (cyber)
inprogress
۱۵:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۵۵
۸۴
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۲
۷۸
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Maccabi (cyber)
۵۴
۷۵
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۵
۸۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۱
۷۸
Monaco (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
World
NBA 2K23
Dallas Mavericks (Chita_8445)
۹۶
۱۱۸
Los Angeles Clippers (Chita_8445)
Finished
۱۲:۲۴
Dallas Mavericks (Gooff_2914)
۱۰۲
۱۰۵
Los Angeles Clippers (Noro_1235)
Finished
۰۰:۳۰
World
NBA 2K23 1x1
Kevin Durant
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۱۵
Kobe Bryant
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۴۵
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Kevin Durant
Finished
۰۲:۵۵
Kevin Durant
۱۳
۱۱
Stephen Curry
Finished
۱۱:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۱۱:۴۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۳۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۰:۱۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۰:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۰:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۰:۵۵
LeBron James
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۰۵
Joel Embiid
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۱۵
LeBron James
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۲:۰۵
Jimmy Butler
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۲:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۳:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۳:۱۵
Luka Doncic
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۰۳:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۳:۴۵
LeBron James
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۵۵
Jimmy Butler
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۴:۲۵
Joel Embiid
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۴:۵۵
LeBron James
۷
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۱۵
Stephen Curry
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۰۵
Jimmy Butler
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۰۸:۱۵
Jimmy Butler
۳
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۸:۵۵
Jimmy Butler
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۹:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۰۹:۵۵
LeBron James
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۳
Jimmy Butler
Finished
۱۲:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
NIkola Jokic
Finished
۱۳:۵۵
Michael Jordan
۱۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۵:۳۵
Kobe Bryant
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۶:۱۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۳۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۲۵
LeBron James
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۰۱:۳۵
Michael Jordan
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۸
NIkola Jokic
Finished
۰۱:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۰۲:۲۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۲۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۴:۰۵
Joel Embiid
۱۲
۱۰
NIkola Jokic
Finished
۰۴:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۰۴:۳۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۴۵
Kobe Bryant
۱۵
۱۳
Stephen Curry
Finished
۰۵:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۰۵:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۵:۳۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۵:۴۵
Kobe Bryant
۱۱
۳
LeBron James
Finished
۰۵:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۰
NIkola Jokic
Finished
۰۶:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۰۶:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۱
Stephen Curry
Finished
۰۶:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۳
LeBron James
Finished
۰۶:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۶:۴۵
Jimmy Butler
۱
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۶:۵۵
LeBron James
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۷:۰۵
Michael Jordan
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۱۵
Stephen Curry
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۲۵
LeBron James
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۷:۳۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۷:۴۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۱
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۲۵
Michael Jordan
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۸:۳۵
LeBron James
۱۱
۴
Kevin Durant
Finished
۰۸:۴۵
Luka Doncic
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۰۹:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
LeBron James
Finished
۰۹:۱۵
Kevin Durant
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۹:۲۵
Stephen Curry
۲
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۴۵
NIkola Jokic
۱۲
۱۰
Michael Jordan
Finished
۱۰:۰۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۱۵
Luka Doncic
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۰:۲۵
Michael Jordan
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۰:۳۵
Joel Embiid
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۱۱:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۱۵
Jimmy Butler
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۱۱:۲۵
Jimmy Butler
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۱:۵۵
LeBron James
۱۱
۷
Kevin Durant
Finished
۱۲:۰۵
Luka Doncic
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۱۲:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۱۲:۳۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۲:۴۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۲:۵۵
Joel Embiid
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۳:۰۵
Luka Doncic
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۳:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۲۵
LeBron James
۱۱
۱۳
Joel Embiid
Finished
۱۳:۴۵
Stephen Curry
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۴:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۱۴:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۱۴:۲۵
Kevin Durant
۹
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۴:۳۵
Stephen Curry
۶
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۱۴:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۱۵:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۰
Jimmy Butler
Finished
۱۵:۲۵
NIkola Jokic
۱۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۴۵
Kevin Durant
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۵:۵۵
LeBron James
۲
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۶:۰۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۶:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۶:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۰
۳
Michael Jordan
inprogress
۱۶:۴۵
LeBron James
-
-
Kevin Durant
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۵
World
NBA 2K24 Cyber Championship
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۵۲
۱۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۲:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۶
۱۲۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۳:۵۴
Houston Rockets (Cyber)
۱۶۶
۱۷۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۴:۳۴
Chicago Bulls (Cyber)
۰
۰
New York Knicks (Cyber)
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۲
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید